Reklama
 
Blog | Hana Mudrová

Zlá vůle a neschopnost k blahobytu nepovede.

Někdo slaví, jiný vzdychá, já si čtu a říkám si, že je zdravé přepsat tato slova i pro vás. Račte se mnou nahlédnout do varování z doby před "Vítězným únorem".

Dva roky vlády rudé theorie

Půda-textil-součástky-blankety,razítka, čili nezdar socialismu v praxi

Provádí se revise pozemkové reformy. Podle návrhů, které ministerstvo zemědělství předkládá revisní komisi, je zřejmo, že bývalý pozemkový úřad neprovedl ani v jediném případě reformu dobře.  (…) Ke cti revisní komise budiž však řečeno, že jednomyslně schvaluje návrhy na převzetí půdy ve všech případech, kdde je po ní poptávka. Méně potěšující však je, že se přelívá půda i v obcích, kde skutečného zájmu malozemědělců není. Jsou obce, kde musela býti vyhlášena pracovní povinnost, aby bylo zoráno 60 ha půdy patřící lidem, kteří ji dostali z konfiskace a  nyní v téže obci bude se přidělovati půda další.  To se nelíbí už ani rozumnějším komunistům a proto poslali z jedné obce  u Prahy panu ministru zemědělství  38 legitimací KSČ. Jejich gesto nutno zaznamenati, zůstane však bez účinku, protože nezáleží na tom, rodí-li půda chléb, stačí, když pomůže k hlasům.

Reklama

Jestliže malozemědělci potřebují půdu, všichni zemědělci potřebují textil. Slyšely ženy z vesnic  o zabavených kilometrech látek, slyšely o razítkování bodů, obstaraly všechno a vypravily se do prahy na nákup. Dcera potřebovala zástěry a prádlo, , synek košile a pracovní kalhoty, selka prací šaty a v krámě měli jen čisté bílé hedvábí metr po 680 Kčs. Podivily se selky nové péči o lid i nové distribuci a možná, že si na to vzpomenou, až za nimi zástupci KSČ přijdou s přihláškami.

A ono to neklape jen v textilu, ono je to všude, kam se člověk podívá. V roce 1947 se porazilo v republice  v důsledku sucha tolik dobytka jako nikdy předtím a boty jsou stále na poukaz, jako když Německo mlelo z posledního.  Což pak by nemohl každý občan  dostati na ústřižek šatenky  1 pár ročně, zejména když dodal surovinu na 200 párů?

Znárodněný průmysl vůbec divně jedná  se zákazníky. Když rolník  před 50 léty  koupil z malé  továrničky řezačku, dostane k ní náhradní díly ještě dnes. Když však před 10 léty  koupil radiopřijímač, náhradních součástek, zejména  elektronek, nedostane.

Takto se k slibovanému socialistickému blahobytu těžko dostaneme.  Pro lid ve městech není kapky mléka, gram másla, vesnice je bez pracovních sil, strojů a ošacení, odborníci konají službu vrátných, vrátní jsou generálními řediteli, horníci cvičí  ve Svazu brannosti, vojáci kopou uhlí, lesy se kácí, starý papír se sbírá a papíru nedostatek. A jinak býti nemůže, protože socialismus v praxi, to je moře zákazů a příkazů, moře formulářů, oceán papíru a pyramidy razítek, soupisů a kontrol.

Jde už o to, zda národ vysloví se o příštích volbách pro další pokračování tohoto blahobytu. Bude to důležité rozhodnutí, protože další příležitost už by dána býti nemusela. (Zemědělská demokracie, lidový list českého venkova, Praha, 14.února 1948)

Pozn. autora: komunisté měli před únorem ministerstvo vnitra, vnitřního obchodu, financí, zemědělství (Slovák Ďuriš), informací, ochrany práce a sociální péče.

Ministr  zemědělství měl právě v těchto dnech veliké problémy s osnovou zákona o vlastnictví k zemědělské půdě, který by vzal půdu i drobnějším zemědělcům a zakládal by kolchozy. Komunisté stále brnkali na strunu zabavení půdy „velkostatkářům a advokátům“, ale poslanci zjistili, že je to jinak a žádali vysvětlení.  Ministr se opakovaně omlouval z jednání parlamentu, komunističtí poslanci ho v tom podporovali, ale poslanci nekomunistických stran tlačili na jednání, dokud nedosáhli svého. Poslanec Nermuť se ministra ptal, proč takový spěch s osnovou, když není osídleno pohraničí a a provedena revize prvé pozemkové reformy.

„…Tázal se, kdo vlastně Hradecký program vydal a zda jej  politické strany schválily. Také státní velkostatky patří parcelovat. Prof. inž. Benda se tázal, proč ministr zemědělství  nedbal připomínek vědeckých institucí,  jaké je osídlení, kolik oseto, proč lesy pohltí jen stát  a obce a lesní družstva vyjdou naprázdno. Jak to vypadá se scelováním, jak hospodaří pastvinářská družstva, kolik zase prodělaly na 1 ha státní velkostatky. Podobně kladli otázky lidovečtí poslanci Štambachr a Soukup (…)  Zemědělský výbor proto žádá vládu, aby této věci,  vnášející zmatek a chaos  na vesnice, jakož i do právního řádu, neprodleně sjednala nápravu  a učinila opatření, aby akce pana ministra zemědělství, pokud nejsou v souladu s platnými zákony, byly odvolány. Proti hlasovali komunisté, soc. dem. poslanci zdrželi se hlasování… (Článek Komunistická agitka odmítnuta, str. 2 téhož vydání Zemědělské demokracie 14.2.1948)

 

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama