Reklama
 
Blog | Hana Mudrová

Deset tisíc – veliké díky za ně!

Deset tisíc lidí, kterým se dostalo uklidnění, rady a pomoci, to je ohromné číslo. A to jsou pouze maily, ty se dají spočítat! Telefonáty znamenají další, ovšem nejspíš navždy nezjistitelné číslo, jistě velmi vysoké. Na začátku stál nápad několika lidí, který uvedla do života a nadále organizovala především Daniela Kovářová. Lidé měli kam volat, ptát se, odkazy jsem sdílela i já na několika místech včetně Obce spisovatelů a svých skupin. Nebyli tu pouze právníci. Právě před třemi dny v on-line besedě seniorů na téma opuštěnosti a náplně života jeden z nich zmínil pana Maxe Kašparů, který mu věnoval hodně času a vysvětlil všechno právě tak lidsky, jak to pán potřeboval.

Všichni poradci se věnovali lidem ve svém volném čase, celých čtrnáct měsíců. Jak dostatečně vyjádřit poděkování a úctu? Lze to vůbec?

Pokud se občas zde a na dalších místech zmiňuji o tom, že leccos z uplynulých měsíců nemá být zapomenuto, mám na mysli nejen tu neschopnost a přivýdělky „elit“ a vlády na náš úkor, nýbrž především to, jak jsme se vzájemně drželi nad vodou, pomáhali a učili se všímat si jeden druhého. A také rozumět tomu, čím ten druhý žije. Jak se jakoby úmyslně nikde příliš nepsalo o tom, kdo všechno, jaké profese, spolky a sdružení pomáhají. Až na výjimky zůstali skryti jakoby bezejmenní jednotlivci, hrdinové a dříči. Většinou ani nežádají publicitu, spíše by byli radši následováni. Pamatujme si, že tu mezi námi jsou a že by nás měly jejich příklady táhnout a inspirovat.

 

Tisková zpráva: Koroporadna končí – statistiky a zajímavosti

Bezplatná Koroporadna končí po 14 měsících svou činnost. Za tuto dobu zodpovědělo sedm desítek dobrovolníků více než 10 000 mailových a telefonických dotazů z rodinné problematiky.

Koroporadna pomáhala rodinám v konfliktních situacích vyrovnat se omezením života po dobu krizového stavu. Fungovala přesně čtrnáct měsíců. „Pandemie obecně rodiny stmelila, a to zejména ty funkční. Na Koroporadnu se obracely dvě skupiny tazatelů: do nekonfliktní skupiny patřili vyplašení lidé, kteří v průběhu jednotlivých vln potřebovali uklidnit a dostat jasné odpovědi,“ vysvětluje prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, která vznik Koroporadny loni v březnu iniciovala. „Jen minimum rodičů využilo pandemii pro pokračování konfliktů. Ukázalo se, že funkční rodina poskytuje v těžkých dobách záchranný kruh, nefunkční jako zátěž stahuje ke dnu,“ říká Kovářová.

Statistika Koroporadny ukazuje, že nejvíce dotazů směřovalo:

  • ze 40 % na děti z rozvedených rodin, styk, střídavá péče;
  • z 25 % na testování, očkování, roušky a respirátory;
  • z 20 % na ošetřovné a bonusy; pracovní dotazy;
  • a z 15 % na zrušení objednávek a vracení záloh a plateb; kompenzační bonusy a náhrada škody z nouzového stavu, podnikatelé a otevírání provozoven.

Tazatele nejčastěji zajímalo, zda má druhý rodič právo na dítě i v nouzovém stavu, jestli je očkování a testování povinné a jak se proti tomu bránit. „Zazněly však i paradoxní dotazy, zda mají lidé doma nosit roušku, zda mohou dát dětem pusu, případně, zda se mohu se nakazit od psa. Rodiče se také ptali, jak pobírat plat i ošetřovné,” doplňuje Kovářová.

Co lze očekávat nyní?

V následujících týdnech i měsících se pravděpodobně zvýší zájem o služby advokátů, terapeutů, mediátorů a psychologů. Poroste počet návrhů na rozvod a změnu stávajícího uspořádání, dojde k přeskupení majetku a hodnot. V běžné agendě očekáváme mimo jiné nárůst závětí a pořízení pro případ smrti. Lidé budou potřebovat pomoci také s posttraumatickou stresovou poruchou.

Odborníci doporučují lidem nespěchat a neukvapovat se, promyslet změny a přistupovat k nim až po několika týdnech. Je potřeba se připravit na další podobné krizové stavy, posilovat imunitu a psychickou odolnost, pečovat o vztahy a obklopit se blízkými. „V každé vlně dominují jiné problémy,“ sděluje své zkušenosti Daniela Kovářová. „V první vlně převažovaly děti, ve druhé hygiena a ošetřovné, ve třetí finance. V závěru jsme dostávali dotazy na testy a očkování a poskytovali krizovou intervenci těm, kteří už nebyli schopni omezení a život v nouzovém stavu unést.“ Terapeutka Kamila Bobysudová k tomu optimisticky dodává: „Je rozhodně skvělá zpráva, že se nám v krizi dostane pomoci od druhých lidí a pocítíme sounáležitost, což nás pozitivně ovlivňuje. Jsme tu pro vás – nebuďte sami, ozvěte se.

Seznam všech advokátů, terapeutů, zdravotníků a dalších dobrovolníků uveřejňujeme zde. Děkujeme České advokátní komoře, která část odpovědí přebírala a uveřejňovala v Advokátním deníku. Děkujeme všem médiím za sdílení a šíření ověřených informací po celou dobu nouzového stavu.

JUDr. Daniela Kovářová

[email protected]

 

Reklama