Reklama
 
Blog | Hana Mudrová

Causa Eva Kantůrková

Paní Kantůrková ve zprávách Seznamu položila otázku, jednu z těch, jaké provázejí moudré lidi  ke konci životní cesty. Je jí devadesát jedna let, nedávno měla narozeniny a tak je přirozené, že zkoumá, čím prošla. Pro Paměť národa se snažila zhodnotit dobu, v níž žila. Když jsem jí vyjádřila podporu, docela se vyděsila, protože článek Michala Komárka nebyl autorizovaný a vůbec netušila, že je vyvěšen.

Chápala jsem, že si tím založila na velice trpké čtení názorů mnoha „znalců“. Já byla schopna dočíst někam k 90. diskutujícímu, tedy do cca nynější poloviny debaty. Zpočátku jsou lidé spíše vstřícní, potom nadávají. A patří sem také lidé útoční, co nadávají všem, kteří změnili v roce 1989 (!) kabáty.  Co vyplývá?

  • mladší ročníky naprosto neznají moderní historii (takže se už nedivím, že mám  na přednáškách o r. 1968 natřískáno a kupodivu plodnou diskuzi)
  • jak byl někdo někdy komunista, nepatří do slušné společnosti
  • málokdo ze čtenářů byl mladým dospívajícím s ideály a tím pádem popírá, že je také ovlivněn svým okolím, rodinou a společenskými tlaky – všichni jsou od mladistvých let naprosto znalí reality, prostě jacísi mutanti
  • leckteří vůbec netuší, kým paní Kantůrková byla a je
  • mnozí evidentně nerozumějí psanému textu a uvedeným informacím

Já si tu dovolím velice poděkovat všem, kdo pro Paměť (i paměť) národa vypovídají o svém životě a postojích, protože poctivý přístup k hodnocení svého života a názorů v konkrétních dobách pomůže jednou – až budeme schopni vnímat, co se nám tu říká, rozumět celé době a složitosti propletenců lidských osudů.

Osobně cítím veliký respekt k tomu úžasnému opojení novými možnostmi, jaké na mne dýchá z dobových dokumentů před rokem 1969. Jen si vzpomeňte, jak se to odrazilo ve světově obdivovaném umění (nastrkaném do trezorů a rychle likvidovaném seznamy zakázaných autorů), v technice (potom ze SSSR zadupané) a životě vůbec (normalizace a prověrky, při nichž i bojovníci proti fašismu a vězni zhnuseně zahazovali rudé knížky – i v mé rodině).  Nevěříte-li, stačí připomenout anabáze dvojice Hanzelka a Zikmund, pořady o umlčených projektech.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/napred-komunistka-pak-disidentka-eva-kanturkova-nevim-zda-se-mam-stydet-154648

Článek vyšel v rozporu s dobrými novinářskými mravy, nebyl sice odstraněn, jen velice rychle odsunut dalšími články z hlavní strany.  Přesto i s tou diskuzí nabízí zamyšlení nad námi a naší současností. Jak bychom tehdy, třeba právě od těch šestnácti žili a mysleli, konali my?

Reklama